Sadzīve - šarmanta, omulīga, smaržīga, nejauša, rūpīgi plānota

YR 7734 YR 9624
YR 6929
S 45 S 46
S 47
S 49
S 65 S 50
S 48
S 68 S 67
S 66
S 70
S 71 S 72
S 73
S 75 S 79
S 77
S 74
S 51 S 52
S 13
S 5 S 9
S 7
S 20 S 14 S 16
S 12
S 22 S 23
S 55
S 26
S 57 S 54
S 56
S 60 S 59
S 64
S 31