Pilsēta - tūvplāni, elementi, rakursi, fragmenti, ielas un skati

Pilsētas vide, kā zināms, nepārtraukti mainās. Tā pasaulē ir iekārtots, ka visur, kur parādās cilvēks, izmaiņas notiek biežāk un straujāk. Pilsētas vidi es saucu par "telpu", ko veido cilvēks, bet viens no maniem mīļākiem teicieniem ir "telpa apkārt atspoguļo telpu galvā".

P 52
P 55 P 53
P 54
P 48 P 47
P 49
Pil 41 Pil 42
Pil 39
P 56 P 51 P 50
Pil 38 Pil 40
Pil 36
P 57
Pil 3 D 37 Pil 33
P 45
P 4 P 1
P 3
P 2
P 13
Pil 2 Pil 22 Pil 32
P 44
Pil 4 Pil 8
Pil 12
P 5
P 11
Pil 5 Pil 10
Pil 7
Pil 9 Pil 24 Pil 6
P 19
P 15 P 22 P 24
P 21 P 26
P 23
P 20 P 28 P 27
Pil 23 Pil 1
Pil 11
Pil 13 Pil 15 Pil 16
Pil 14 Pil 19
Pil 20
P 25 P 16
P 14
P 8 P 7
P 12
P 9 P 6 P 10
Pil 17 Pil 18
Pil 21
P 43 P 31
P 34
Pil 30 Pil 31
Pil 29
P 38 P 36
P 35
Pil 27 Pil 26
Pil 28
P 40 P 42
P 41
P 29 P 37
P 32
P 33 P 39 P 30
P F 8 P F 5
P F 6
P F 1 P F 2 P F 3